Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Καινοτόμες Αστικές Δράσεις»

14/11/2016

Η έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα γίνει το Νοέμβριο και θα αφορά δράσεις που προωθούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, καθώς και την ενίσχυση της αστικής κινητικότητας. Με τη νέα πρόσκληση θα διατεθούν 80 εκατ. ευρώ σε σχέδια που θα είναι καινοτόμα, ποιοτικά και θα βασίζονται σε μία ευρεία εταιρική σχέση, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων. Η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. μπορεί να φτάσει το 80% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό συγχρηματοδότησης για κάθε έργο τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα