Υποβολή πρότασης για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κρίσης

09/12/2016

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει στο σχέδιο «ACCESS», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και αποβλέπει στην εξεύρεση κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους νέους ηλικίας 25-40 ετών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους Δήμους από τη Δανία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Σλοβενία, θα αναζητήσει κοινές τοπικές αλληλέγγυες λύσεις οι οποίες θα βασιστούν στον εθελοντισμό για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών αναγκών που έχουν προκύψει από την τρέχουσα κρίση.

περισσότερα