Αισθητή μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη

23/02/2016

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT, το ποσοστό του άνεργου πληθυσμού στην Ε.Ε. έπεσε στο 9%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας τριετίας. Η ανεργία μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ ηλικιακών ομάδων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ανεργία (24,6%) και ακολουθεί η Ισπανία (21,6%). Αντίθετα, η Γερμανία (4,5%), η Τσεχία (4,7%) και η Μάλτα (5,2%) είναι οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Επιπλέον, ο μέσος όρος της ανεργίας στους νέους είναι 20%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 47,9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά της ανεργίας των νέων καταγράφονται στη Γερμανία (7,1%) και στην Αυστρία (10,4%).

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα