Χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων για πολιτιστικά έργα

08/11/2012

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-13), συνέβαλαν καθοριστικά στην αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, στην προαγωγή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η έκθεση εκτιμά ότι η χρηματοδότηση των πολιτιστικών έργων συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχει 13 συστάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότησή τους κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20).

περισσότερα