Τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης προτείνει η Επιτροπή

03/12/2012

Στις 20 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να προωθήσουν ριζικές αναδιαρθρώσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να προάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη χρήση ψηφιακών μέσων, την ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα και την ομαδική εργασία. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες διαλόγου και τα χρηματοδοτικά της μέσα για να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία των νέων.

περισσότερα