Νέο πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών

03/02/2014

Το πρόγραμμα "Customer" έχει ως στόχο να διασφαλίσει την προστασία της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών, των νομικών και οικονομικών συμφερόντων τους, καθώς και να βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων.  Κατά την περίοδο 2014–20, θα διατεθούν 189 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αποσκοπούν στην αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς, στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, καθώς και στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη κατοχύρωση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα