Νέο πρόγραμμα για την προστασία της υγεία των ευρωπαίων πολιτών

03/03/2014

Στις 25 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη», που επιδιώκει να συμβάλλει στη βιωσιμότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-20), θα διατεθούν 449 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη, στην πρόληψη των ασθενειών, καθώς και στην προστασία των πολιτών από τις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι εθνικές αρχές, οι Μ.Κ.Ο. και οι διεθνείς οργανισμοί.

περισσότερα