Οι προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας

05/02/2018

Δέκα χρόνια μετά την ένταξη της, η Βουλγαρία ανάλαβε την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η υποστήριξη των νέων από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, η προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και η εφαρμογή μέτρων για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, η Βουλγαρική Προεδρίας θα επιδιώξει τη βελτίωση των υποδομών στα Δυτικά Βαλκάνια και την ολοκλήρωση των απαραίτητων  μεταρρυθμίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στην Ένωση.