Οι προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας

31/12/2015

Η Ολλανδία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2016, για τους επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ανεργίας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αγοράς. Επιπλέον, η νέα προεδρία θα επιδιώξει τη συνέχιση του έργου της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας αναφορικά με την επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συμφωνίας (T.T.I.P.), την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο.

περισσότερα