Οι Ορεινές και Απομονωμένες Αγροτικές Περιοχές στο επίκεντρο της Πολιτικής Συνοχής

02/10/2015

Στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ορεινές και Απομονωμένες Αγροτικές Περιοχές (RUMRA), με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τοπικές και περιφερειακές αρχές, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και στελεχών διευρωπαϊκών δικτύων. Το συνέδριο είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο που διαδραματίζουν οι εν λόγω περιοχές στην προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης και στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση μιας Λευκής Βίβλου αναφορικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου.

περισσότερα