Το Ε.Κ. υποστηρίζει την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την προώθηση μίας μακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο

03/09/2012

Σε έκθεση, που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη δημιουργία τριών διαφορετικών μακροπεριφερειών στη Μεσόγειο. Η μία στην Ανατολική Μεσόγειο, η δεύτερη στην Κεντρική Μεσόγειο, γνωστή και ως μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου,  και η τρίτη στην Δυτική Μεσόγειο. Εκτιμώντας ότι ο μεσογειακός χώρος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο με πολυάριθμα κοινά χαρακτηριστικά θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία ενός διαρθρωμένου μηχανισμού συντονισμού μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο, το Ε.Κ. εκτιμά ότι θα καταστεί δυνατή η άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για τη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

περισσότερα