Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το πρόγραμμα εργασίας για το 2018

01/11/2017

Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικεντρωθούν στην ενθάρρυνση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της Ασφάλειας, καθώς και στην ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιδιώξει την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την υιοθέτηση μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και την αύξηση της επιρροής της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.

περισσότερα