Η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων

02/01/2014

Σε μελέτη του Ε.Κ., που παρουσιάστηκε στις 18 Δεκεμβρίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, υπολογίζεται ότι το 19% των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων έχουν διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων που έχουν σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Η μελέτη περιγράφει το "καταστροφικό" δημογραφικό σενάριο της Νότιας Ευρώπης, όπου η χαμηλή γονιμότητα συνοδεύεται με υψηλό προσδόκιμο ζωής, υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στα άτομα ηλικίας 55-60 ετών. Επίσης, εκτιμά ότι η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού πρέπει να θεωρηθεί ως μία ευκαιρία δημιουργίας νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, και προτείνει την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την απασχόληση.

περισσότερα