Η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας

08/12/2015

Στις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εκπόνησε σε συνεργασία με μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το Σύμφωνο προβλέπει τη σύναψη 10.000 συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των νέων. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι με αυτό τον τρόπο, τα επόμενα 2 χρόνια, θα βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης και ότι θα δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε 100.000 νέους.

περισσότερα