Η Π.Ε.Δ.Ν.Α. συμμετέχει στην πρωτοβουλία των «Έξυπνων Νησιών»

05/04/2017

Στις 28 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ συνυπέγραψε την κοινή διακήρυξη των «Έξυπνων Νησιών» σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση πρακτικών διακυβέρνησης που προάγουν την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η αξιοποίηση του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισσαβώνας  που προβλέπει την υποστήριξη εξειδικευμένων δράσεων για τα νησιά.

περισσότερα