Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

12/05/2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED BALKAN, ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αντίστοιχες Δημοτικές αρχές από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ., υπέβαλε την πρόταση «Αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω της προώθησης λύσεων βασισμένων στη φύση». Για την υλοποίηση της πρότασης, προβλέπεται να διατεθούν 780.000 ευρώ σε δράσεις που στοχεύουν στη συνένωση των περι-αστικών πράσινων χώρων με τα αστικά κέντρα και που παράλληλα θα συμβάλλουν στην προστασία της πανίδας και χλωρίδας, καθώς και στην οικονομική αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων γειτονιών.

περισσότερα