Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την υγειονομική προστασία των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας

08/12/2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε το σχέδιο «Έρευνα για την παροχή νέων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους αιτούντες άσυλο». Το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση 775.000 ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών, στην κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού, καθώς και στον προσδιορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για τα κέντρα υποδοχής. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο Δήμος Ρόδου θα συνεργαστεί με περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρικά κέντρα και Μ.Κ.Ο. από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

περισσότερα