Ο Δήμος Φυλής αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την προώθηση του εθελοντισμού

04/05/2015

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ", ο Δήμος Φυλής υπέβαλε την πρόταση ALWIN (Acting Locally With International Network) που στοχεύει στην ανάδειξη του εθελοντισμού, στην κοινωνική ένταξη των μειονοτικών ομάδων, καθώς και στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο Δήμος Φυλής θα συνεργαστεί με τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς από την Αγγλία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

περισσότερα