Η Π.Ε.Δ.Α. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης των νέων

05/04/2017

Στις 13-14 Μαρτίου, αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη και την Τοπική Δράση (E.L.I.S.A.N.) πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Δράσης (C.C.A.S.) της Μασσαλίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται αναφορικά με την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το ‘’Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας‘’ που παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-25 ετών να επαναπροσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, καθώς και την πιλοτική πρωτοβουλία ‘’Επιταχυντής Απασχόλησης’’ που αποτελεί πρότυπο για την αποτελεσματική συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στην απασχόληση των νέων.

περισσότερα