Η Κ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχει στη θέσπιση του Δικτύου INTEGRIMM

26/12/2012

Στις 5 Δεκεμβρίου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών, υπογράφηκε η Κοινή Θέση του δικτύου INTEGRIMM που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ένταξης των νόμιμων μεταναστών από τρίτες χώρες. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη σύσταση του διευρωπαϊκού δικτύου, είναι η Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), η περιφέρεια της Βενετίας, η Ένωση Δήμων της Φλάνδρας, καθώς και οι πόλεις της Βουδαπέστης, της Λισσαβόνας και της Λευκωσίας. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν προκειμένου να εκπονήσουν «Ευρωπαϊκά Μοντέλα» για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών  και να προωθήσουν αποτελεσματικότερες πολιτικές.

περισσότερα