Η Π.Ε.Δ.Α. προωθεί τις «πράσινες προμήθειες»

02/05/2013

Η Π.Ε.Δ.Α. συμμετέχει στο σχέδιο "Speedy SEAPs" που αφορά στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την ανάθεση των προμηθειών των Δήμων και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια». Για την υλοποίηση του σχεδίου, η Π.Ε.Δ.Α. θα συνεργαστεί με 7 αντίστοιχους φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία, καθώς και με την Περιφέρεια Αττικής και 10 Δήμους, που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» και έχουν εκπονήσει Σχέδια Δράσεις για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου εκτιμάται σε 1 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα