Η νέα αναπτυξιακή ατζέντα της Ευρώπης με ορίζοντα το 2025

29/09/2017

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, παρουσίασε μία σειρά προτάσεων που έχουν ως βασικό στόχο την προάσπιση της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Δικαιοσύνης στην Ε.Ε.. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ολοκλήρωση της τραπεζικής και ψηφιακής ένωσης, την ενίσχυση του εμπορίου και των εξαγωγών, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και την προστασία των κοινών εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Για το σκοπό αυτό, πρότεινε τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. ορίζοντας έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και οργανώνοντας την εκλογή ενός Προέδρου της Ε.Ε., απευθείας από τους πολίτες.

περισσότερα