Η Κ.Α.Π. μπορεί να ενθαρρύνει την εγκατάσταση των νέων αγροτών

01/02/2013

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνει ότι μειώνεται συνεχώς το ποσοστό των νέων αγροτών και παρουσιάζει την έλλειψη οικονομικής βιωσιμότητας ως τη βασική αιτία της επιδείνωσης του φαινομένου. Για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης και την προσέλκυση περισσότερων νέων στον αγροτικό τομέα, η μελέτη προτείνει την ενσωμάτωση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μέτρων που θα διευκολύνουν την οικονομική υποστήριξη, τον εκσυγχρονισμό και την εκχώρηση των καλλιεργειών σε νέους αγρότες.

περισσότερα