Η Ε.Ε. βελτιώνει τις επιδόσεις της στην καινοτομία, αλλά μεγαλώνουν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών

01/04/2013

Τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις 26 Μαρτίου 2013,  δείχνουν ότι η Ε.Ε. έχει καλύψει μέρος της απόστασης που τη χωρίζει από τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Η πρόοδος αυτή είναι ανομοιογενής γιατί οι χώρες που βελτίωσαν περαιτέρω τις επιδόσεις τους, είναι βασικά αυτές που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, όπως η Σουηδία (+1,9) η Γερμανία (+1,5), η Δανία (+2,9) και η Ολλανδία (+10,2). ’λλες χώρες, όπως η Βουλγαρία (-18,7), η Μάλτα (-16), η Ελλάδα (-6) κι η Πορτογαλία (-4,9), συνεχίζουν να αποκλίνουν. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην καινοτομία χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα, από την προώθηση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και από την ικανότητα μετατροπής των ιδεών σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.

περισσότερα