Η Π.Ε.Δ.Α. και ο Δήμος Φυλής συμμετείχαν στην 4η ευρωπαϊκή συνέλευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

01/12/2014

Στις 20-21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η ετήσια συνέλευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μάρτιν ΣΟΥΛΤΖ, και της Επιτρόπου, κας Μαριάν ΤΙΣΕΝ, αρμόδιας για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η συνέλευση επικεντρώθηκε στην κοινωνική καινοτομία ως βασικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Στις επιμέρους συναντήσεις εργασίας, παρουσιάστηκαν νέες ιδέες και μοντέλα για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και για την ενθάρρυνση των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη συνέλευση συμμετείχαν 700 εκπρόσωποι από περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ερευνητικά κέντρα, Μ.Κ.Ο., κ.λ.π..

περισσότερα