Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE

18/07/2014

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Το 2014, θα διατεθούν 238.6 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα