Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

02/02/2015

Με τη νέα προκήρυξη, η Ε.Ε. επιδιώκει να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύξει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα βασίζεται σε κοινές αξίες, ιστορία και πολιτισμό. Για το σκοπό αυτό, το 2015, θα διατεθούν 21,9 εκατ. ευρώ, σε δράσεις που θα αφορούν στη δημιουργία δικτύων μεταξύ τοπικών αρχών, στην ενίσχυση της συνεργασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής συλλογικής μνήμης αναφορικά με τις καταστρεπτικές συνέπειες των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.

περισσότερα