Νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

05/12/2017

Στις 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία του  συστήματος "rescEU" για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Με το νέο σύστημα, θα τεθούν υπό την διαχείριση της Επιτροπής εφεδρικές δυνάμεις πολιτικής προστασίας, όπως δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη, ομάδες διάσωσης και ιατρικές μονάδες έκτακτης ανάγκης, προκείμενου να παρέχουν συμπληρωματική στήριξη σε χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.  Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες και μειώνεται καθοριστικά ο χρόνος που θα απαιτείται για την ανάπτυξη της κατάλληλης σωστικής βοήθειας.

περισσότερα