Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ελληνικών περιφερειών

26/05/2014

Στις 6 Μαΐου 2014, η Ε.Ε. παρουσίασε το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα, με μειωμένες τις ανώτατες ενισχύσεις των περιφερειακών επενδύσεων κατά 5-15%. Από την 1η Ιουλίου, το ανώτατο επίπεδο ενίσχυσης των αναπτυξιακών έργων, που θα υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, θα κυμαίνεται από 10% μέχρι 25%. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, οι ενισχύσεις μπορούν να παρέχονται σε όλη την επικράτεια. Ωστόσο, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μειονεκτούσες περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα