Πραγματοποίηση του πρώτου Ευρωπαϊκού φόρουμ για τη Μετανάστευση

02/02/2015

Στις 26-27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το πρώτο Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη μετανάστευση και είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αύξηση των μεταναστών, στην περιοχή της Μεσογείου. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις τους για τη βελτίωση των διαδικασιών παροχής ασύλου, για την ενθάρρυνση της κοινωνικής θηκαν και ιε το φόρουμ, diej;hxuhsan ιγενένταξης όσων δικαιούνται διεθνή προστασία, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και για την καλύτερη παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους μετανάστες αναφορικά με τους κινδύνους, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις νόμιμες διαδικασίες.

περισσότερα