Δημιουργία Ευρωπαϊκού ταμείου Εξυγίανσης

26/05/2014

Στις 15 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε 3 κανονισμούς που καθιερώνουν ένα κοινό σύστημα εποπτείας και έναν κοινό μηχανισμό εκκαθάρισης των τραπεζών της Ευρωζώνης. Η δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου, διασφαλίζει ότι όταν οι τράπεζες θα κινδυνεύουν με χρεοκοπία, θα προσφεύγουν στο κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης που δεν θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, αλλά από τις ίδιες τις τράπεζες. Ο μηχανισμός εκκαθάρισης θα προικοδοτηθεί με 55 δις και αναμένεται να αποκτήσει επιχειρησιακή ικανότητα τον Ιανουάριο του 2016.

Περισσότερα