Ενίσχυση της έρευνας στις περιφέρειες της Μεσογείου

01/10/2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ERANETMED», που αφορά τη δημιουργία ερευνητικών δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο, θα χρηματοδοτηθούν σχέδια με αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν διάρκεια 24-36 μήνες και να υποβληθούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2015.

Περισσότερα