Νέα οδηγία για την προστασία των καταναλωτών

18/07/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί ότι η νέα οδηγία, που τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουνίου, θα επιφέρει εναρμόνιση των κανόνων, θα πετύχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και θα ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο και την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι η οδηγία ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις συναλλαγές εξ αποστάσεως, θεσπίζοντας ένα υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης και προσδιορίζοντας ότι ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για την επιστροφή των προϊόντων.

Περισσότερα