Οι προτεραιότητες της Λετονικής Προεδρίας

02/02/2015

Η Λετονία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2015, για τους επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της Λετονική Προεδρίας περιλαμβάνονται η προώθηση της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  Επιπλέον, η νέα προεδρία θα επιδιώξει τη συνέχιση του έργου της Ιταλικής Προεδρίας αναφορικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, την ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο και την επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συμφωνίας (T.T.I.P.).

περισσότερα