Σε εφαρμογή η διαδικασία για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας στην Ε.Ε.

01/10/2014

Το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» αποτελεί τη νέα διαδικασία που αποβλέπει στον καλύτερο του συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε., καθώς και στην εποπτεία των μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών. Τον Οκτώβριο, τα κράτη μέλη καλούνται να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια των εθνικών προϋπολογισμών τους για το 2015. Σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος, το σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για τη βιώσιμη αντιμετώπιση του ελλείμματος.

Περισσότερα