Η 6η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής

03/11/2014

Η Έκθεση  αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και παρουσιάζει τους στόχους της προγραμματικής περιόδου 2014-20. Διευκρινίζει ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν θα επικεντρωθούν σε έργα οδοποιίας και υποδομών, αλλά σε δράσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη της απασχόλησης και του ανθρώπινου κεφαλαίου (80 δις. euro),  στην προώθηση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον οικονομίας (38 δις. euro), καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων (33 δις. euro).

περισσότερα