Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

09/07/2018

Η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει προτάσεις που θα αφορούν στην αδελφοποίηση πόλεων και στην ανάπτυξη δικτύων πόλεων, ώστε οι πολίτες της Ευρώπης να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Το 2018 θα διατεθούν 9,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στις συναντήσεις πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις και 4,5 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ΜΚΟ είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου.