Η Π.Ε.Δ.Α. συμμετέχει στη θέσπιση πρωτοκόλλου για την προαγωγή βιώσιμων πόλεων

11/05/2018

Στις 4 και 5 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Μασσαλία που απέβλεπε στη διαμόρφωση της κοινής θέσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών αναφορικά με την επίτευξη του στόχου 11 της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών χώρων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Νομαρχία Bouches-du-Rhône, την Περιφέρεια Veneto, το διευρωπαϊκό δίκτυο ELISAN και τη Διεθνή Ομοσπονδία για την Οικογενειακή Εξέλιξη (I.F.F.D.). Το σχέδιο του πρωτοκόλλου περιλαμβάνει δέκα θεματικές ενότητες, που αφορούν στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στην τεχνολογική εξέλιξη, στην ασφάλεια, καθώς και στην προστασία των ευπαθών οικογενειών.