Ο Δήμος Τρίπολης προωθεί την ενασχόληση των νέων με τα κοινά

11/05/2018

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ο Δήμος Τρίπολης υπέβαλε την πρόταση «FULL EU YOUTH» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται να διατεθούν 447.400 ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην κατάρτιση και εφαρμογή μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθόδου, καθώς και στην ενθάρρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Για την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Τρίπολης θα συνεργαστεί με αντίστοιχες τοπικές αρχές από την Ιταλία και Ισπανία, τα πανεπιστήμια της Βαλένθια και του Παλέρμο, την περιφέρεια της Κορίνθια και το διευρωπαϊκό δίκτυο ENSA.