Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Φυλής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

09/07/2018

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Δήμος Φυλής θα συνδιοργανώσει στις Βρυξέλλες, την εκδήλωση «Ευρώπη των ευκαιριών» που αποβλέπει στην παρουσίαση των αναπτυξιακών έργων που υλοποιούν οι ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές με την οικονομική συνδρομή της Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, θα συνεργαστεί με το δίκτυο , ALPEUREGIO, τη Νομαρχία Bouches-du-Rhône (FR) και τις περιφέρειες Carinthia (AT), Friuli-Venezia Giulia (IT), Kujawsko-Pomorskie (PL), Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche (IT), Norland (NO), Pomorskie (PL), Veneto (IT) και Vojvodina (RS). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Φυλής, εφαρμόζοντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.