Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση των προσωρινών μέτρων για τους πρόσφυγες

02/11/2018

Στις 22 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση, κατά δύο επιπλέον έτη, των κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). Με αυτή τη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στην Ελλάδα και στην Ιταλία να χρησιμοποιήσουν τα εναπομείναντα 567 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση δράσεων μετεγκατάστασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης.

Περισσότερα