3 Δήμοι της Αττικής αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της φτώχειας

11/04/2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Καινοτόμες Αστικές Δράσεις", οι Δήμοι Φυλής, Αχαρνών και Ασπρόπυργου υπέβαλαν το σχέδιο «Η βελτίωση της πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές ως δυναμικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της φτώχειας». Η υλοποίηση του σχεδίου θα διαρκέσει 36 μήνες και προβλέπει τη διάθεση 2 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, στην προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις πραγματικές ανάγκες, καθώς και στην εκπόνηση μοντέλων για τη μεταφορά του συστήματος σε άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιοχές.

περισσότερα