3 Ελληνικές αρχές συμμετέχουν στο πρώτο διευρωπαϊκό δίκτυου για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

31/12/2015

Με ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 7 Δεκεμβρίου, συστάθηκε το διευρωπαϊκό δίκτυο AFE-ΙΝΝΟVNET που  έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους. Στο δίκτυο συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη, 77 δημόσιες αρχές από 18 κράτη-μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων οι δήμοι Αγίας Βαρβάρας και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, καθώς και η Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). Τα μέλη του δικτύου δεσμεύτηκαν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για να προωθήσουν τον υγιή τρόπο ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας στα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, να διευκολύνουν τη διατήρηση της αυτονομίας των ηλικιωμένων και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο.

περισσότερα