64 νέες προκηρύξεις για την ενθάρρυνση της έρευνας

02/01/2014

Στις 11 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020", που θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20). Το 2014, θα διατεθούν 7,7 δις. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και στην οικονομική στήριξη των νέων ερευνητών.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα