Η Ε.Ε. σχεδιάζει νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη

28/12/2016

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα δημιουργήσουν ένα καινούργιο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αποβλέπει στην υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών, την ενίσχυση των αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, των εξαγωγών και της απασχόλησης. Με αυτή την πρωτοβουλία η Ε.Ε. επιδιώκει την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η χρηματοδότηση πιλοτικών προγραμμάτων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα γίνει κατά την επόμενη διετία.

Περισσότερα