Άμεση ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη

28/03/2019

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσαν σε λειτουργία το νέο «ευρωπαϊκό δείκτη ποιότητας του αέρα» ο οποίος, βάσει μετρήσεων που γίνονται σε περισσότερους από 2.000 σταθμούς, παρέχει πληροφορίες για τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων, του όζοντος, του διοξείδιου του αζώτου και του διοξείδιου του θείου.

Η ποιότητα του αέρα αποτυπώνεται με τη μορφή χρωματιστών κουκκίδων σε ένα διαδραστικό χάρτη που είναι προσβάσιμος στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή τους.

Ορισμένα κράτη, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία και η Τουρκία δεν διαβιβάζουν, προς το παρόν, τα απαραίτητα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Περισσότερα