Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

27/12/2018

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί μέρος της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και αφορά το συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η Ε.Ε. καθόρισε ως βασικούς στόχους της δημοσιοοικονομικής πολιτικής της, την αύξηση της ανάπτυξης (2,0%), τη μείωση της ανεργίας (16,9%) και την ελάττωση του δημόσιου χρέους (από 182,5% σε 167,4%).

Περισσότερα