Προτεραιότητα του δικτύου ELISAN η ενίσχυση των Δημόσιων Κοινωνικών Αγαθών

27/12/2018

Στην ετήσια συνέλευση του διευρωπαϊκού δικτύου ELISAN, που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, τα μέλη του δικτύου υιοθέτησαν την πρόταση της Π.Ε.Δ.Α. για την προώθηση των Δημόσιων Κοινωνικών Αγαθών. Στην κοινή θέση του ELISAN προτείνεται η επικέντρωση των κοινωνικών χρηματοδοτήσεων στα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-28), με σκοπό να ενισχυθούν τα Κέντρα Κοινότητας και οι τοπικές κοινωνικές πολιτικές. Το δίκτυο εκτιμά ότι η παροχή κοινοτικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους, στους νέους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ένωση.

Περισσότερα