Νέα μέτρα για “Καθαρή Ενέργεια” στην Ε.Ε.

27/12/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν δέσμη νομοθετικών μέτρων που αποβλέπουν σε μια πιο συνετή χρήση της ενέργειας, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε μια ασφαλή και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με την πρωτοβουλία αυτή, θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου και καθορίζονται ως βασικοί στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, με ορίζοντα το 2030, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος διακυβέρνησης.

Περισσότερα