Οι προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας

27/12/2018

Η Ρουμανία αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η Ρουμανική Προεδρία θα επιδιώξει τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την προαγωγή μίας Ευρώπης κοινών αξιών βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης, της συνοχής και των ίσων ευκαιριών.

Περισσότερα